Menu
EUR
  • Showroom in Collendoorn van 1250m2
  • Duurzaam & handgemaakt
  • Gratis verzending boven €50
  • Bezorging door onze medewerk(st)ers

Privacy Policy

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het betekent dat we uw gegevens veilig opslaan en ervoor zorgen dat ze goed beschermd blijven. We laten u ook weten wat we met uw gegevens doen als we ze respectvol gebruiken om u beter van dienst te kunnen zijn. Wij gaan uit van het principe dat iedereen controle heeft over zijn of haar persoonlijke gegevens en dat iedereen het recht heeft deze niet of niet meer met ons te delen.

Dit Privacybeleid zet uiteen welke persoonlijke informatie wij van u kunnen verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en met wie wij die kunnen delen. We leggen uit wat we doen om uw privacy te beschermen, hoe u uw rechten kunt uitoefenen en welke controles er zijn om de naleving van deze verklaring te waarborgen. Dit Privacybeleid is van toepassing op het verzamelen, beheren, gebruiken en delen van uw gegevens door Sfeervollekeuken. Dit Privacybeleid moet samen met onze voorwaarden en ons cookiebeleid worden gelezen. We kunnen ons Privacybeleid te allen tijde wijzigen en de meest recente versie beschikbaar maken op onze website www.sfeervollekeuken.nl

Onze contactgegevens:
Sfeervollekeuken / Rene Houtman Interieurs

Wanneer is deze verklaring van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u onze website bezoekt of contact hebt met onze medewerkers. Door onze website te bezoeken of contact te hebben met onze medewerkers geeft u ons toestemming om persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen uw gegevens om onze activiteiten, onze promoties of de door u aangeschafte producten en diensten uit te voeren, te verbeteren en u te informeren. Sommige van deze gegevens verstrekt u rechtstreeks aan ons - bijvoorbeeld via formulieren op onze website, met uw visitekaartje, bij uw bestellingen of in uw e-mailverkeer met ons, of wij verkrijgen sommige gegevens door te registreren hoe u met onze producten en diensten omgaat of wij verkrijgen deze gegevens via cookies op onze website.

Wij onderscheiden verschillende soorten persoonsgegevens. Ze stellen ons in staat onze producten en diensten te introduceren en aan te bieden:
- Gebruikersgegevens: Hiermee kunnen wij u identificeren of contact met u opnemen. Bijvoorbeeld: uw naam, uw adres, uw telefoonnummers, uw taalvoorkeur, uw geslacht, uw e-mailadressen, uw deelname aan onze acties, uw gebruik van onze websites, uw contactgegevens op sociale media;
- Verkeersgegevens: Deze technische gegevens hebben we nodig om onze elektronische communicatie goed te laten verlopen, zoals uw IP-adres.
- Gevoelige gegevens: wij verwerken geen gevoelige gegevens.

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om verschillende redenen, waarbij wij telkens alleen de gegevens verwerken die nodig zijn om ons doel te bereiken.

Met uw toestemming, voor zover vereist, verzamelen wij persoonsgegevens voor de volgende specifieke doeleinden:

- Om uw verzoeken over onze producten en diensten te verwerken. Als u onze website bezoekt of contact opneemt met onze medewerkers om informatie over onze producten en diensten te verzamelen of aan te vragen, of als u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrief, hebben wij uw adresgegevens nodig. Alle informatie die wij over u ontvangen wordt gebruikt om u de gevraagde informatie te verstrekken op de manier die u aangeeft.

- Om u de best mogelijke service te bieden. Wij houden uw gegevens bij om onze klantenservice te verbeteren. Om onze producten en diensten goed in te stellen, te onderhouden en te ondersteunen, hebben we die gegevens nodig. Zo kunnen we u ook contacteren voor de volgende stap in onze samenwerking of om feedback te vragen over onze diensten. Als er technische problemen of storingen zijn van onze kant, moeten wij u kunnen informeren.

- Om u te informeren over onze producten, diensten en activiteiten.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over bestaande en nieuwe producten, diensten, speciale aanbiedingen en andere, om aan direct marketing te doen of om een profiel over u aan te maken zodat wij u kunnen informeren over zaken waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. Wij kunnen dit schriftelijk, elektronisch of telefonisch doen.

Wij gebruiken uw gegevens ook voor de nieuwsbrieven waarop u zich abonneert. U ontvangt alleen communicatie per e-mail als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, voor zover dat nodig is. Wij kunnen ook uw surf- en leesgedrag analyseren en voor onze websites of nieuwsbrieven inhoud creëren die aansluit bij uw behoeften. Dit doen wij door uw bezoeken te registreren, met de activiteiten die daar plaatsvinden. Denk aan het bekijken van pagina's of het klikken op links. Zo kunnen we u ook gemakkelijker toegang geven tot de informatie die u zoekt.

Wie beheert uw gegevens?

Alle persoonsgegevens worden beheerd door Sfeervollekeuken. Binnen Sfeervollekeuken / ReneHoutman zijn de gegevens alleen toegankelijk voor personen die er in functie van hun taken toegang toe moeten hebben.
Wij maken gebruik van externe partijen. Dit betekent onder meer dat we voor bepaalde taken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden als we daar zelf de middelen niet voor hebben. Als wij dat doen, zorgen wij er altijd voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. Wij leggen dit altijd contractueel vast met de verwerkers. Zo mag een partij uw gegevens nooit op eigen initiatief gebruiken en moeten uw gegevens worden verwijderd zodra een verwerker zijn opdracht heeft voltooid.

Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij samen met derden of maken wij gebruik van onderaannemers. De overdracht van uw gegevens vindt alleen plaats voor dezelfde doeleinden als Sfeervollekeuken zelf. Wij zorgen ervoor dat zij, net als wij, uw gegevens veilig en respectvol beheren.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij beschermen uw persoonlijke gegevens en privacy zoveel mogelijk. Onze medewerkers zijn getraind om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. In geval van een datalek met ongunstige gevolgen voor uw persoonsgegevens, wordt u persoonlijk geïnformeerd in de omstandigheden waarin de wet voorziet. Onze website bevat soms links naar sites van derden waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacyverklaring vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

U heeft het recht om uw gegevens in te zien. U kunt ons vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken; waarvoor wij ze verwerken; welke categorieën gegevens wij verwerken; met welke categorieën derden wij uw persoonsgegevens delen; wat de herkomst is van de verwerkte gegevens en welke logica wij gebruiken als wij bepaalde persoonsgegevens automatisch zouden verwerken.

U kunt uw toegangsrecht schriftelijk uitoefenen, ter attentie van Sfeervollekeuken, Nijverheidsstraat 9-11, 7772TP Hardenberg of per e-mail naar [email protected]

Wij beschikken over 30 dagen om uw verzoek te beantwoorden. Deze termijn gaat in wanneer wij uw verzoek schriftelijk hebben ontvangen en over alle nodige informatie beschikken om aan uw verzoek te voldoen. Om uw recht op toegang uit te oefenen en om ongeoorloofde bekendmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, kunnen wij u om een bewijs van uw identiteit vragen. Wij zullen u niet om een kopie van uw identiteitskaart vragen.

U hebt ook het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of wijzigen. Hiervoor kunt u ons altijd per e-mail of per post contacteren. Wij zullen deze gegevens dan zo nodig aanpassen binnen de wettelijk vastgestelde termijnen. Houd er rekening mee dat wij u soms, afhankelijk van uw verzoek, bepaalde diensten niet meer kunnen aanbieden. Het is ook mogelijk dat wij niet alle gevraagde gegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld omdat wij wettelijk verplicht zijn gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. Om uw gegevens up-to-date te houden, vragen wij u ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen.

Geen direct marketing?

U hebt altijd het recht om u, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Daarvoor kunt u ons altijd per e-mail of per post contacteren.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij zorgen voor passende organisatorische en technische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen. Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen. Daarom kan de bewaartermijn per doel verschillen en zeer kort zijn. Aan het einde van de toepasselijke bewaartermijnen worden de persoonsgegevens volledig geanonimiseerd of verwijderd. Wij verwerken gebruikersgegevens tot maximaal tien jaar na het laatste operationele contact tussen ons, voor Verkeersgegevens is dit 26 maanden.

Vragen?

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of als u contact met ons wilt opnemen om uw gegevens te wijzigen, staan wij altijd klaar om een passend antwoord te geven. U kunt ons per e-mail, schriftelijk of telefonisch bereiken. 

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!